فرم نظرسنجی نمایشگاه لوازم خانگی 1401 تهران

لطفا با ارائه بازخورد در خصوص حضور گروه هدیش در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی به ما در بهبود برگذاری نمایشگاه‌های آتی کمک کنید.

به بالای صفحه بردن